HOẠT ĐỘNG - ĐÀO TẠO

[Award] The Voice – Most Influential Seller 2022 by Amazon Việt Nam

Vào ngày 07 tháng 12 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Teecom vinh dự được nhận danh hiệu  “The Voice – Most Influential Seller” được bình chọn bởi Amazon Global Selling Việt Nam.